Sähkölaitteiston käytönjohtajan vaatimukset

Sähköturvallisuuslain (410/96) säädöksessä ja KTM:n päätöksessä sähköalan töistä (516/96) kerrotaan vaatimukset sähkölaitteiston käytönjohtajan tehtävistä.

 

Milloin tarvitaan käytönjohtajaa

Kun sähkölaitteistoon kuuluu yli 1000 voltin nimellisjännitteisiä osia tai sähkölaitteiston liittymisteho on yli 1600 kVA, sähkölaitteiston haltijan pitää nimetä asianomaisen pätevyystodistuksen omaava käytönjohtaja.