Sähkölaitteistojen kuntotutkimus

Sähkölaitteistojen kuntotutkimus antaa laitteiston haltijalle saa käsityksen järjestelmän kunnosta ja turvallisuudesta.

 

Kuntotutkimuksen tavoitteet

Kuntotutkimus edistää laitteiston kunnossapitoa ja ohjata oikea-aikaisiin korjaustoimiin tai investointeihin.

 

Sähkölaitteiston kunnon määrittely

Sähkölaitteiston kunto määritellään erilaisin lisäselvityksin ja kuntotutkimusmenetelmin,
joita ovat mm.

 

  • suunnitelma-asiakirjoihin tutustuminen
  • kohteen silmämääräinen tarkastelu
  • erilaiset kenttämittaukset ja -tutkimukset
  • näytteenotot ja niiden laboratoriotutkimukset

 

Sähkökuntotutkimus paljastaa järjestelmän kunnon silloin, kun sitä ei voida kuntoarviomenetelmällä selvittää.

 

Sähkölaitteen kuntoarvio

Sähkökuntoarvio palvelee laitteiston pitkän tähtäimen kunnossapidon suunnittelun ja budjetoinnin tarpeita.

 

Sähkölaitteiston kuntoa ja teknistä toimivuutta arvioidaan aistinvaraisesti, ainetta rikkomattomin menetelmin ja tarpeen mukaan pistokoemittauksin.

Arviointi kohdistetaan yleensä kaikkiin laitteistoihin, järjestelmiin ja laitteisiin omin menetelmin ja tarpeen mukaan pistokoemittauksin.